Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OFICIĀLS PĀRSTĀVIS FURANFLEX BALTIIJĀ
JAUNĀKA TEHNOLOĢIJA DŪMVADU ODEREŠANA FURANFLEX LATVIJĀ!
RUS | LV

FuranFlex® Tehdati

Kurināmais Gāze, eļļa un granulas
Dūmgāžu darba temperatūra 250°C (dažās valstīs: 450°C)
Aukstuma izturība -50°C
Sienas biezums 2-2,5 mm
Diametrs 60-900 mm (visos šajos izmēros)
Garums (pēc izvēles) 3-81 m (minimālais un maksimālais garums uzstādīts pašlaik)
Korozijas izturība ļoti laba saistībā ar skābēm pH 1-7 laba pret bāzēm pH 7 - max. 12
Blīvums 1,5 g/cm3
Stiepšanās izturība 100-150 N/mm2
Termālā vadītspēja 0,4 W/m K
Siltuma izplešanās koeficients 2,4 x 10-5 m/m K
Liesmas izturība 1000 °C 10 minutes
Locījuma leņķis 30° max
EU klasifikācija (EN-14471) T250 P1 W3 R1 050 E

T250 - maksimālā dūmgāžu temperatūra (Zviedrija, Slovākija, Rumānija: T450, Ungārija: T200).
P1 - spiediena izturība: vērtība mērīta pēc 200 Pa termiskās slodzes pakļaušanas;
W3 - korozijas izturība: iztur gāzes, eļļas un cietā kurināmā kondensātus;
R1 - siltuma izturība: savstarpēja siltuma vadītspējas vērtība attiecībā uz sienu biezuma;
0 - izturība pret sodrēju uguni: nav izturības;
50 - attālums no degšanas materiāliem: minimālā distance 50mm ir atļauta starp skursteņa oderes sienu un degšanas materiālu;
E - derīga uzstādīšanai kā iekšējais dūmgāzu izvade un tas var būt arī brīvi stāvošs.

Kaitīgu materiālu emisija neparādās starp 100°C-600°C

Mērījumi veikti:
   - Dansk Toxicology Center (Denmark);
   - Institute für Ökologische Chemie (Germany)
Tur nav smago materiālu vai halogēnu savienojumu, un FuranFlex® neparādās kancerogēnie materiāli vai materiāli radoši pastāvīgu veselības bojājumus.

FuranFlex® nesatur antimona toksīnus.

Mērījumi veikti:
  - Budapest University of Technology and Economics
Gaisa necaurlaidība (1.5-stundas termiskā apstrāde pie 400°C temperatūras, tad mērīts pie 20°C temperatūras)
Spiediens (Pa) 100 200 5000
Mērītie gaisa zudumi (l/m2h) ((T-sekcija iekļauta mērījumos) 24 38 360
Mērītie gaisa zudumi (l/m2h) (caurule nogriezta virs T-profila, mērīts bez šīs sadaļas) 13 32 268

Mērījumus veica: CSTB (Paris)
Atļautais paša atbalstošā brīvi stāvošā FuranFlex® skursteņa oderes caurules augstums
Diametrs (mm) 140 275 340
Atļautais augstums (m) (Ar trīskāršu drošību) 286 299 202

Mērījumus veica: CSTB (Paris)Mērījumus veica: CSTB (Paris)
Lejupielādēt FuranFlex® materiāla drošības datu lapu (angl. val.): MSDS_FuranFlex_eng.pdf

Avots - Kompozitor ltd. mājas lapa.

Navigacija

Kontakti:
SIA «FuranBalt»
Adrese:
Latvija,LV-1050,Rīga
-Mob.tel +371 29226522
-Tālr. +(371) 67552508
-e-Fakss +(371) 67552508

FuranBalt@inbox.lv

SIA «FuranBalt» 2014