Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OFICIĀLS PĀRSTĀVIS FURANFLEX BALTIIJĀ
JAUNĀKA TEHNOLOĢIJA DŪMVADU ODEREŠANA FURANFLEX LATVIJĀ!
RUS | LV

Kondensācijas katli Ieteicamā oderes caurule: FuranFlex® - Eco


Kondensācijas katliem ir aizvērts sadegšanas kameris. Viņu darbības princips ir līdzīgs tā saucamajiem “Turbo” katliem, bet Eco tipi izmanto vairāk enerģijas no kurināmā kā rezultātā izplūstošo dūmgāžu temperatūra ir zem 100°C. Šinīs temperatūrās liela daudzuma kondensāta tiek radīts skurstenī. Šā iemesla dēļ ir svarīgi pārliecināties, ka oderes caurule ir korozijizturīga un cieši noslēgta un ka radītais kondensāta ūdens tiek droši novadīts. FuranFlex® - Turbo un Eco oderes caurules uzstādīšana skurstenī un to sacietēšana ir tāds pats process kā gadījumā ar FuranFlex® tehnoloģiju, vienīgā atšķirība ir savienojuma elementi un sekciju gabali.
Zemāk tabula parāda abu iepriekš minēto katlu tipu efektivitāti:

“Turbo” katls

Kondensāta katls

Drošs, tāpēc, ka tas neizmanto gaisu no dzīvojamās telpas;
Drošs ekspluatācijā, jo deggāžu izvadīšana neietekmējas no ārējiem apstākļiem (laika apstākļi, durvju, logu tips, izvadīšanas ventilators, utt.).
Energoefektīvs;
108 % (salīdzinot ar atvērta kambara katliem);
Gāzes ietaupījumi 5 - 15%.
Efektīvāks kā jebkuri citi katlu tipi; 108 % (salīdzinot ar atvērta kambara katliem);
Gāzes ietaupījumi 25 - 30%;
FuranFlex® - Eco.

Avots - Kompozitor ltd. mājas lapa.

Navigacija

Kontakti:
SIA «FuranBalt»
Adrese:
Latvija,LV-1050,Rīga
-Mob.tel +371 29226522
-Tālr. +(371) 67552508
-e-Fakss +(371) 67552508

FuranBalt@inbox.lv

SIA «FuranBalt» 2014